Šatne

 Pri tomto systéme sme sa zamerali na bezpečnosť majetku odloženého v jednotlivých skrinkách, prípadne boxoch školských šatní. Žiak si priložení svojho preukazu k čítaciemu zariadeniu otvorí svoju skrinku či box. Pokiaľ do určeného času skrinku neotvorí elektronický zámok sa automaticky zamkne. 

V prípade neoprávneného, násilného otvorenia skrinky sa spustí nainštalovaná siréna, ktorá upozorní na takúto udalosť. Veľmi výhodnou pomôckou je aj doinštalácia kamerového systému, ktorá zabezpečí ešte väčšiu bezpečnosť majetku.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov