Železnice SR

 Na uplatnenie nároku na zľavu cestovného pre žiakov stredných sa používa žiacky preukaz - bezkontaktná čipová karta (ďalej BČK). Uznávajú sa len tie BČK, ktoré sú vydané strednou školu v Slovenskej republike. Všetky BČK musia byť aktivované na stredoškolskom termináli školy.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov