SAD

Žiaci môžu celoročne cestovať na prímestských linkách. V zmysle tarifných podmienok majú žiaci stredných škôl nárok na polovičné cestovné bez akéhokoľvek obmedzenia až do dovŕšenia 26 rokov celý rok i viackrát denne. Jediná podmienka je byt študentom denného štúdia.

Výroky úspešných

"Naša najväčšia slabosť je rezignácia. Najistejšia cesta k úspechu spočíva v tom, že vždy znova a znova riskujeme jeden nový pokus"

Thomas Alva Edison

Odber newslettrov